מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

הכרת הטוב וענוותנותו של משה לעמת גאוות פרעה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור