מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

עליה בתורה ע"י שאיפה לגדלות מירבית בתורה טקסט בלבד!!!

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור