מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שורש חטאו של קרח נגיעה אישית טקסט בלבד!!!

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור