מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
מחשבה ומוסר

שורש החורבן חוסר אמונה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור