מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מתייונים ורפורמים בימים ההם בזמן הזה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור