מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

אין עוד מלבדו

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור