מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

לִבָּן של ראשונים כפתחו של אולם

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור