מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

עיקר קדושת המקדש היא התורה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור