מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

צִפִּיָּה לישועה כיצד ומדוע טקסט בלבד!!!

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור