מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

אני לדודי ודודי לי

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור