מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב.

ע"י: הרב מרדכי אלון