מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

לשון הרע מקור הגלות

ע"י: הרב מרדכי אלון