מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מצוות סיפור יציאת מצרים

ע"י: הרב מרדכי אלון