מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

ועבדך ערב את הנער, ויתודע יוסף אל אחיו, יוסף ויהודה כמובילים לתהליך הירידה למצרים, לגור בארץ באנו

ע"י: הרב מרדכי אלון