מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

מתחיל בגנות ומסיים בשבח

ע"י: הרב מרדכי אלון