מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

מקומה של פרשת שלח בין פרשת מרים לקרח, המרגלים משה והעם, סר צילם מעליהם

ע"י: הרב מרדכי אלון