מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

פסח ראשון ושני במדבר, תקיעה בחצוצרות, נחלת יתרו ביריחו, האספסוף

ע"י: הרב מרדכי אלון