מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

קרח מה ראה לשטות זו, מדוע ההצלה דווקא ע"י הקטורת, הנס שלא מתייחסים אליו

ע"י: הרב מרדכי אלון