מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

משה ופנחס, בנות צלופחד, העברת ההנהגה ליהושע עפ"י ביאורו של אור החיים

ע"י: הרב מרדכי אלון