מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

אבני ירושלים שוהם ישפה יוסף ובנימין

ע"י: הרב מרדכי אלון