מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

"בקרובי אקדש"

ע"י: הרב מרדכי אלון