מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

הנסיון לאברהם

ע"י: הרב מרדכי אלון