מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

תתן אמת ליעקב

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור