מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

תיקון המדות בישיבה "ויאמר אכן נודע הדבר"

ע"י: הרב מרדכי אלון