מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

התפקיד שלי בלא המעמד שלי

ע"י: הרב מרדכי אלון