מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

החשבון האמיתי של העולם

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל