מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

בחירה בין טוב לרע בדיעבד ולא לכתחילה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור