מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

תנו כבוד לצלם האלוקים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור