מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

בייחוד הלב לה' משתנה הכל לטובה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור