מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שתום העין שביקש לעוור את עיני ישראל

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל