מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

יחסיות נכונה בין המצוות תיקון עבירות החורבן

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור