מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

ללכת עם השכל ולא עם היצר

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור