מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

יוצר אור ובורא חושך ברכות ק"ש והקשר לפורים

ע"י: הרב מרדכי אלון