מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

ארון הקודש מתי שמים את הכפורת ומדוע

ע"י: הרב בנימין יגר