מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שיחה בעניני פורים

ע"י: הרב מרדכי אלון