מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

החדש הזה לכם

ע"י: הרב מרדכי אלון