מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שיחה לפרשת בהעלותך

ע"י: הרב מרדכי אלון