מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיחה לפרשת כי תצא

ע"י: הרב מרדכי אלון