מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיחה לפרשת ניצבים

ע"י: הרב מרדכי אלון