מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

שיחה לפרשת תולדות

ע"י: הרב מרדכי אלון