מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיחה ליום כיפור קרבנות יום הכיפורים כנגד חטא העגל וחטא מכירת יוסף

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל