מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שיחה לפרשת ויקהל

ע"י: הרב מרדכי אלון