מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

שיחה לחנוכה

ע"י: הרב מרדכי אלון