מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

שיחה לפרשת ויגש

ע"י: הרב מרדכי אלון