מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שיחה לפרשת נשא

ע"י: הרב מרדכי אלון