מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

על ההפטרה יפתח הגלעדי

ע"י: הרב מרדכי אלון