מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

בן אדם לחברו

ע"י: הרב מרדכי אלון