מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

מעשי האדם קובעים את הנהגת ה' בבריאה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור