מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

אמת מלכנו, אפס זולתו

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור