מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

על העבודה שבלב בלימוד תורה לחודש אלול

ע"י: הרב מרדכי אלון